Grčka je država koja se nalazi na jugu Balkanskog poluostrva, kao i na krajnjem jugoistoku Evrope. Smeštena je na strateški veoma važnom raskršću između Evrope, Bliskog istoka i Severne Afrike, između Egejskog mora na istoku, Jonskog mora na zapadu i Sredozemnog mora na jugu. Na svim primorskim lokacijama u ovoj zemlji se javlja mediteranska klima, a odlikuju je topla i suva leta, kao i blage i vlažne zime. Sa površinom od nešto manje od 132.000 km², Grčka je najveća država na Balkanskom poluostrvu i na 97. mestu u svetu. Pored kontinentalnog dela Grčka obuhvata i preko 1.400 ostrva od kojih su najveća i najznačajnija Krit, Evija, Lezbos, Rodos i Krf. Reljef je uglavnom planinski, a najviši vrh je planina Olimp sa nadmorskom visinom od 2.917 m.

Prvo naseljavanje Helena na teritoriju Grčke datira oko 1.800 g.p.n.e. Taj period nije poznat sve do pojave Mikene, kada se stvara prva kultura poznata kao mikenska kultura. Mikenska kultura doživljava svoj vrhunac između 1.450. g.p.n.e. – 1.300. g.p.n.e. Posle tog perioda nastaje pad mikenske civilizacije. Po Homeru i Eratostenu 1.183. g.p.n.e. Grci-Arhajci posle dugogodišnje opsade zauzimaju i razaraju Troju. Oko 1.100. g.p.n.e. nastaje Dorska najezda. Ceo taj period do VIII v.p.n.e. ostaje istoriji nepoznat jer nema pisanih dokumenata. Iz tog perioda jedino su ostali mitovi i legende. Izvor helenske religije leži u verovanju čoveka u stvaran život bogova koji su svoje utočište imali na planini Olimp, i verovali su da im svako i dobro i zlo dolazi od njih. Oko 800. g.p.n.e. Spartanci osvajaju Lakoniju i počinju da šire svoj uticaj. Od VIII-III v.p.n.e. nastaje najveći procvat antičkog doba. Razvoj velikih gradova: Atine, Korinta, Sparte, Tebe… Od ovog vremena, pa sve do 146. g.p.n.e. nastaje burna istorija grčkog naroda. Filip Makedonski osvaja Grčku 336. g.p.n.e., a nakon njegove smrti presto zauzima Aleksandar Makedonski. Posle njegove smrti 323. g.p.n.e. nastaje raspad Makedonskog carstva, tako da je Grčka slobodna sve do 146. g.p.n.e. kada pada pod rimsku vlast. Posle deobe Rimske imperije 395. g.n.e. Grčka ulazi u sastav Vizantije. Pod Tursku vlast pada sve do Jedrenskog mira 1.829. godine, a 1.830. godine Grčka dobija prvog kralja Otona I.

Istorija savremene grčke države vuče korene još iz vremena Antičke Grčke, a sama Grčka se često smatra „kolevkom“ moderne evropske civilizacije. Atina (glavni grad Grčke) je nekada bila centar filozofskih škola. Najpoznatije filozofske škole bile su Platonova ,,Akademija” i Aristotelov ,,Likeon”. Grčka je domovina savremene demokratije, filozofije, Olimpijskih igara, političkih nauka, važnih matematičkih principa, umetnosti. Ona je danas jedna od najrazvijenijih zemalja turističke ponude. Njena ponuda je raznovrsna, i sačinjavaju je kako prirodni, tako i antropogeni motivi. Grčka je zemlja brojnih ostrva, dugotrajne insolacije i najraskošnijih građevinskih i umetničkih ostvarenja antičkog doba.